دوره ها: دپارتمان 1

دوره آموزشی زبان انگلیسی برای مبتدیان شماره 3

دوره آموزشی زبان انگلیسی برای مبتدیان شماره 3

شروع: 1399/11/01 پایان: 1399/11/01

حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت

مشاهده جزئیات

دوره آموزش زبان برای کارکنان

دوره آموزش زبان برای کارکنان

شروع: 1399/11/01 پایان: 1399/11/01

ر این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد ...

مشاهده جزئیات