مدرسان

استاد گروه زبان انگلیسی

استاد گروه زبان انگلیسی

مدرس دوره تافل مقدماتی

جزئیات بیشتر
مدیر گروه آموزشی

مدیر گروه آموزشی

مدرس گروه زبان و ادبیات آلمانی

جزئیات بیشتر
استاد گروه زبان آلمانی

استاد گروه زبان آلمانی

مدرس گروه زبان انگلیسی

جزئیات بیشتر
استاد گروه زبان فرانسه

استاد گروه زبان فرانسه

مدرس گروه زبان فرانسوی

جزئیات بیشتر